Mýty kolorejské

I. O příchodu
1. Na počátku nebylo nic a nebyl Kolorej. Slunci, které nebylo, vadilo, že není. A tak bylo. Pohrávalo si rejem paprsků po všem, co nebylo, až jej napadlo, že bude lepší, aby to bylo. A tak všechno bylo.
2. Rej slunečních paprsků hladil vše, co bylo, tančil v extázi svého bytí. Tak se zrodil Kolorej.
3. Kolorej byl, a chtěl být ku prospěchu. A tak se stal svědkem všeho, na co dosáhl rejem slunečních paprsků; tedy všeho, co bylo, neboť všechno z paprsků slunečních vzešlo.
4. Kolorej byl tehdy, je teď a bude stále; je nad časem a prostorem. Prochází jimi v reji bytí; je svědectvím svědomí, zosobněním řádu. Je zhmotněním vděčnosti za zživotnění věcí.
5. Oděn temnotou, světlo slunce v sobě skrývá; dotyk chladný, vnitřní žár; na pohled nečitelný; a přece sdělení je jasné.

II. O poznání
1. Světu je třeba tkalce, vetkávajícího smysl; to je Kolorej.
2. Kolorej je svědkem každého tvého kroku, každé tvé myšlenky; je vedle tebe a je i tvým jástvím.
3. Ty jsi Kolorej; ty jsi Kolorej druhým, a oni jsou Kolorejem tobě; je to paradox jiskřící v zápase časoprostoru; je to žert Kosmu v úžase nad rejem slunečních paprsků na svůj vlastní účet.
4. Když svět kolem tebe je rozmazaná šmouha, hledáš smysl v jednoduchých věcech; pak může být dobré proměnit svět v rozmazanou šmouhu. A hledat základní věci sám u sebe. V jednoduchosti je krása. Proto tu také jsi, proto jsi.
5. A proto tu je Kolorej.

III. O cestě
1. Když se k tobě chmura tiše vkrádá a dobývá tvůj svět, když se boří klenba nebe sťatá a oblak slunce smet, když se vzbudíš k ránu u piána a noc je na dohled, přestup jen do vlaku, z něhož mává a drží bílý květ – Kolorej.
2. Podívej se rovnou za obzor a bez všech zbytečných metafor pojmenuj si cíl spletených cest a vykroč, nech těch svých běžných gest!
3. Řekni: „Tam chci dojít,“ a tam běž, popadni svůj osud za otěž. Starosti si už víc nedělej, však víš – jde s tebou Kolorej!
4. Provází tě od počátku dnů, je v pozadí všech tvých snů! Byť se někdy motáš dokola, nakonec tě vždycky zavolá: „Jdi dál, jdi dál, jdi dál!“ To slovo budiž tvůj rituál.
5. Do spirály zásek udělej, provází tě – Kolorej.