Vzdálená pohoří

PROLOG

Nedbám na bdění; toužím po toužení a jdu vstříc pohořím.

MÍSTA NATÁČENÍ

  • Enosburg Falls, Vermont

HOSTÉ

  • Martina

ZVUK A VIDEO

Kolorej

TEXT

Vzdálená pohoří
hovoří, hovoří.
Hovoří o touze,
hovoří o snění.

Neslyšný hlas praví:
Mýlíš se, mýlíš se.
Stačí ti ztišit se,
stačí ti bdění.

Otvírám studánku
bdělého bdění:
Hovoří o touze,
hovoří o snění.

Povídám: já nedbám!
Nedbám na bdění;
toužím po toužení
a jdu vstříc pohořím.